Start Przetargi Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o przetargach Drukuj Email
Wpisany przez Adminstrator Główny   
wtorek, 24 maja 2011 08:09

Warszawa, 25.04.2016r.

ZAPYTANIE O CENĘ

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” zaprasza do udziału w składaniu ofert dotyczących wykonania ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na terenie enklawy Pasaż Ursynowski 7, 9, Herbsta 2, 2a.

Ogrodzenie o wymiarach 0,80 cm wysokości i długości ok. 135 m,
musi spełniać następujące warunki:

- ogrodzenie panelowe 3D ocynk + ral 6005 (kolor zielony), wysokość panela 103 cm, długość około 2500 mm,

- średnica drutów poziomych i pionowych 5 mm, oczka o wymiarach 50x200

- słupki wraz z obejmami montażowymi,

- furtkę z zamkiem szt. 1.

Wymagany okres gwarancji na materiały i montaż: minimum 36 miesięcy.

Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2016r.

Sposób przygotowania oferty:

  1. Oferta ma zawierać okres gwarancji, (jeśli jest dłuższy od wymaganych 36 miesięcy).
  2. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Spółdzielni (listownie, osobiście) do dnia 29.04.2016r. do godziny 9.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją ”oferta na wykonanie ogrodzenia placu zabaw  na terenie enklawy Pasaż Ursynowski 7, 9 , Herbsta 2, 2a.
  3. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. Ponadto prosimy o określenie ceny 1 mb ogrodzenia w celu rozliczenia oferenta z faktycznie wykonanego zakresu robót.
  4. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 dni na tablicy ogłoszeń Spółdzielni.

Warszawa, 25.04.2016 r.
SBM URSYNÓW ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Remont części połaci dachowej budynku Pasaż Ursynowski 1 (900 m2
z pasem rynnowym, 3 lukarnami, remontem i malowaniem kominów oraz remont części połaci dachowej budynku Pasaż Ursynowski 3 (800 m2)


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Termin składania ofert: 10.05.2016 r do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 10.05.2016 r godz. 9.05

 

 

2. Remont elewacji budynku Herbsta 2a (1600 m2), z wykonaniem nowego pasa rynnowego (100 m)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Termin składania ofert: 10.05.2016 r do godz. 9.30

Termin otwarcia ofert: 10.05.2016 r godz. 9.35

 

 

3. Remont elewacji budynku Pasaż Ursynowski 11 (2190 m2) z malowaniem konstrukcji stalowej balkonów, wymianą pasa rynnowego oraz remontem kominów (500 m2) ,

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Termin składania ofert: 10.05.2016 r do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 10.05.2016 r godz. 10.05

 

 

4. Wykonanie rocznych przeglądów kominiarskich wraz z pracami naprawczymi

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Termin składania ofert: 10.05.2016 r do godz. 10.30

Termin otwarcia ofert: 10.05.2016 r godz. 10.35

 


Poprawiony: środa, 27 kwietnia 2016 14:59
 
Copyright © 2016 S.B.M. URSYNÓW. Wszelkie prawa zastrzeżone.