Start Przetargi Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o przetargach Drukuj Email
Wpisany przez Adminstrator Główny   
wtorek, 24 maja 2011 08:09

SBM „URSYNÓW” W WARSZAWIE
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
Z NEGOCJACJAMI NA:

1) Wymiana wyłazów dachowych i drabinek w budynku przy ul. Surowieckiego 2, 4, 8, Janowskiego 9 (razem 10 szt.)

Termin składania ofert: 09.02.2017 r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 09.02.2017 r. o godz. 10.00.

2) Wymiana stolarki okiennej klatek schodowych i wózkarni wraz z parapetami zewnętrznymi w budynkach przy ul. Janowskiego 9, 11, 13, 15.

Termin składania ofert: 09.02.2017 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 09.02.2017 r. o godz. 10.30.

3) Remont - uszczelnienie stropu nad garażem budynku wielorodzinnego przy ul. Pasaż Ursynowski 1.

Termin składania ofert: 09.02.2017 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert: 09.02.2017 r. o godz. 11.00.

4) Remont klatek schodowych budynków przy ul. Janowskiego 11, 13 (13 klatek).

Termin składania ofert: 09.02.2017 r. do godz. 11.30.
Termin otwarcia ofert: 09.02.2017 r. o godz. 11.30.

5) Remont klatek schodowych budynków przy ul. Surowieckiego 2, 4, 6, 8 (64 klatki).

Termin składania ofert: 09.02.2017 r. do godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert: 09.02.2017 r. o godz. 12.00.

Specyfikację istotnych  warunków zamówienia uzyskać można w  Sekretariacie Spółdzielni (telefon 22 544-18-00) od dnia 24.01.2017 r.

Koszt materiałów przetargowych  wynosi 50 zł.

Materiały są wydawane w Sekretariacie Spółdzielni po okazaniu potwierdzenia przelewu kwoty 50 zł za materiały na konto: 32 2490 0005 0000 4530 9648 6279.
Oferty należy składać w zamkniętej  kopercie w siedzibie SBM „Ursynów” przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa.

Posiedzenia poszczególnych przetargów są jawne i odbędą się w obecności Oferentów, Komisji Przetargowej, Członków Rady Nadzorczej oraz Komitetów Domowych.


SBM „URSYNÓW” W WARSZAWIE
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
Z NEGOCJACJAMI NA:

świadczenie usług konserwacji elektrycznej

Termin składania ofert: 18.01.2017 r.  do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 18.01.2017 r.  o godz. 10.00.
(posiedzenie jawne w obecności Oferentów).

Specyfikację istotnych  warunków zamówienia uzyskać można w  Sekretariacie Spółdzielni (telefon 22 544-18-00).
Informacji w sprawach technicznych udziela się pod nr tel. 22 544-18-22.
Koszt materiałów przetargowych  wynosi 50 zł.
Materiały są wydawane w Sekretariacie Spółdzielni po okazaniu potwierdzenia przelewu kwoty 50 zł za materiały na konto: 32 2490 0005 0000 4530 9648 6279
Oferty należy składać w zamkniętej  kopercie w siedzibie SBM „Ursynów”.
02-777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 98.

Poprawiony: środa, 18 stycznia 2017 12:02
 
Copyright © 2017 S.B.M. URSYNÓW. Wszelkie prawa zastrzeżone.