Start Przetargi Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o przetargach Drukuj Email
Wpisany przez Adminstrator Główny   
wtorek, 24 maja 2011 08:09

Regulamin wyboru wykonawców


 

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”

zaprasza do udziału w składaniu ofert na świadczenie usług ochrony mienia od 01.01.2017 roku na niżej wymienionych enklawach:

 1. Pasaż Ursynowski 1 plus garaż podziemny,
 2. Pasaż Ursynowski 7,9, Herbsta 2,2a
 3. Pasaż Ursynowski 5 (garażowiec),
 4. Pasaż Ursynowski 11 plus garaż podziemny,
 5. KEN 98 plus garaż podziemny,
 6. Surowieckiego 2,4,6,8.

Termin składania ofert: do 21.11.2016 do godz. 9.00

UWAGA: OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W DWÓCH WARIANTACH

szczegóły


Warszawa, dnia 06.10.2016 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA:

Wymianę okien na klatkach schodowych wraz z parapetami zewnętrznymi (32 szt.) oraz wymianę 3 szt. drzwi wejściowych do klatek schodowych (ocieplone z bezpieczną szybą).

szczegóły

Termin składania ofert: 17.10.2016 r do godz. 09.30
Termin otwarcia ofert: 17.10.2016 r godz. 09.30


Warszawa, dnia 23.09.2016 r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA:

Remont kominów budynku Pasaż Ursynowski 7

szczegóły

Termin składania ofert: 30.09.2016 r do godz. 09.30
Termin otwarcia ofert: 30.09.2016 r godz. 09.30


Warszawa, dnia 22.09.2016 r.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”
zaprasza do udziału w składaniu ofert dotyczących

wykonania redukcji pnączy obrastających elewacje budynków zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody wraz z aktualnymi zmianami ustawy, zachowaniem środków BHP oraz zgodnie ze sztuką alpinistyczną na terenach nieruchomości SBM „Ursynów”.
Termin składania ofert: 03.10.2016 r do godz. 09.00

Warszawa, dnia 22.09.2016 r.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów”
zaprasza do udziału w składaniu ofert dotyczących

wykonania korekty korony drzew zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody wraz z aktualnymi zmianami ustawy, zachowaniem środków BHP oraz zgodnie ze sztuką ogrodniczą na terenach nieruchomości SBM „Ursynów”. Łączna ilość drzew – 100 szt., o wysokości nie przekraczającej 18 m,  wiek drzew do 20 lat i obwód do max 100 cm.

szczegóły

Termin składania ofert: 03.10.2016 r do godz. 09.00


Warszawa, dnia 13.09.2016 r.

Ogłoszenie

SBM „Ursynów” ogłasza konkurs ofert na wybór firmy badającej sprawozdanie finansowe SBM „Ursynów” za rok 2016 ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta,
który będzie przeprowadzał badanie.
Prosimy o składanie ofert do dnia 06.10.2016 r.
w biurze Spółdzielni przy al. KEN 98, 02-777 Warszawa
lub w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Warszawa 06.09.2016r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA:

Naprawa 2 szt. czerpni garażu podziemnego nr 4 oraz uszczelnienie dylatacji w garażach podziemnych nr 2 i 4 (2x40mb) budynku KEN 98.

szczegóły

Termin składania ofert: 21.09.2016 r do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 21.09.2016 r godz. 10.00


Warszawa 30.08.2016r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA:

Usprawnienie wentylacji tj. wykonanie napraw wynikających z inwentaryzacji przewodów wentylacyjnych i spalinowych w 21 segmentach położonych
przy ulicy Arctowskiego i Makowskiego

szczegóły

Termin składania ofert: 14.09.2016 r do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 14.09.2016 r godz. 9.30


SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

OGŁASZA PRZETARGI NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA:

Remont balkonów lokali 43, 122 budynku Pasaż Ursynowski 1,
balkonu lokalu 46 budynku Herbsta 2A,
balkonu lokalu 44 budynku Pasaż Ursynowski 7

szczegóły

Termin składania ofert: 14.09.2016 r do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 14.09.2016 r godz. 10.00


Warszawa 02.08.2016r.

Konkurs ofert

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”

zaprasza do udziału w postępowaniu:

 1. dotyczącym dokończenia remontu pozostałych miejsc postojowych w garażu
  nr 1 budynku Pasaż Ursynowski 11
 2. dotyczącym wymiany opraw oświetleniowych w budynku mieszkalnym przy ul. Janowskiego 11 w 5 klatkach schodowych tj. 35 szt. opraw LED – 10W z czujką ruchu.

Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2016 r.

Zasady udziału w postępowaniu i sposób przygotowania oferty:

 1. Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Spółdzielni (listownie, osobiście) do dnia 23.08.2016 r. do godz. 10.30 w zamkniętej i nieoznaczonej kopercie z adnotacją: „oferta na remont pozostałych miejsc postojowych w garażu nr 1 budynku Pasaż Ursynowski 11”.
 2. Oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku przy ul. Janowskiego 13 składamy jak wyżej, lecz do godz. 11:00
 3. Otwarcie ofert odbędzie się na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej w obecności Oferentów w dniu 23.08.2016 o godzinie 10.30 i 11:00
 4. Komisja Przetargowa, po sprawdzeniu warunków formalnych złożonych ofert, przeprowadzi negocjacje cenowe z Oferentami, którzy złożyli oferty.
 5. Termin negocjacji cenowych zostanie podany Oferentom w dniu otwarcia ofert, drogą e-mail i na adresy podane w Ofertach.
 6. Wymagane dokumenty:

a. Oferta cenowa zawierająca okres gwarancji (min 36-mcy) i adres e-mail,
b. Kosztorys ofertowy na naprawę dachu oparty o przedmiar będący zał. nr 1
c. dane rejestrowe firmy, np. wydruk z CEIDG,
d. referencje otrzymane w ciągu ostatnich trzech lat,
e. kopia OC firmy,
f. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami,
g. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami.


7. Kryteria wyboru: cena: 80%, okres gwarancji: 20%.


 Poprawiony: czwartek, 03 listopada 2016 13:31
 
Copyright © 2016 S.B.M. URSYNÓW. Wszelkie prawa zastrzeżone.